Blog

10.10.2018

Jak zazimovat jezírko? 2. Díl - Jak?

Předpokládám, že se všichni shodneme, že můžeme mít jezírka jenom dvou typů. 1. Nad okolním terénem (v nádobě) 2. V zemi.
Nejdříve navzdory všemu začneme variantou 2. V zemi. A proč? Protože je to velmi jednoduché :-) Ať máme jezírko 2 m3 nebo 200 m3 stále na něm vznikne stejně silný led (protože je jezírko v zemi a dochází k výměně tepla) Nikdy jsem nezažil silnější led než 30 cm. Ano, myslím v oblasti kolem Brna a podobných destinací. Nemyslím Sněžku, Ramzovou atd :-). Takže pokud máte hloubku alespoň 50 cm, zůstává 20 cm pro ryby i když nic dělat nebudete.. Ale budou mít méně vody s kyslíkem. Ryby na zimu zůstávají u dna. Takže dle konkrétního jezírka může být pro jistotu topítko a vzduchování. A v případě vytrvalých teplot pod bodem mrazu je dobré odhrnout sníh z ledu. (ale opět přiměřeně a nepanikařit) Vrstva sněhu totiž způsobuje tmu a tak i řasy začínají kyslík spotřebovávat místo toho aby ho produkovaly a ryby se moho udusit.
Typ 1. Jezírko nad terénem. To je opravdu větší starost. Jedná se o jezírka v nádobách na terasách a balkonech. Hlavním cílem je aby jezírko nezamrzlo kompletně (hladina, boky i dno) a tak nedošlo k prasknutí obalu (nádoby) a také k úhynu ryb. Dobré je jezírko odizolovat od mrazu po obvodu (polystyrén tl 3 cm a pod) a také od shora. Na to je tobré použít třeba polykarbonát, který je izolační a je jako okno. A téměř nevyhnutně je potřeba mít připravené topítko, když by teploty měly klesat pod -5°C.

 

26.9.2018

Jak zazimovat jezírko? 1. Díl - proč?

Je několik důvodů, proč bychom měli jezírko "zazimovat" (připravit na zimní období). Než budeme vypisovat co a jak dělat, zamysleme se nad tím, jestli tyto činnosti musíme provádět.

1. Umístit ryby do nádoby třeba ve sklepě? Ano, pokud nesnesou nižší teplotu vody (pod +10) Hned je tady ale otázka, proč tyto ryby vůbec máme??  Další důvod by mohl být, že máme jezírko malé a mělké a hrozí promrznutí až na dno. V tomto případě bych raději volil malé topítko a vzduchování a trošku jezírko "zabalil" Ryby budou mít více přirozené prostředí než v teplém sklepě.

2. Schovávat rostliny? Není potřeba! Rostliny rostoucí u nás jsou zvyklé a na jaře vždy obráží znovu. Výjimkou mohou být třeba vodní hyacinty (nejsou to rostliny z našeho pásma), které nám mohou zdobit hladiny jezírek přes léto. Tyto se musí zavčasu umístit do nádoby s vodou a dobré je mít alespoň při 15 stupních někde u okna.

3. Použít vzduchování, topítko, vypnout potok? Když máme ryby, tak vzduchování ano (pokud nám teče potůček není potřeba) Topítko je dobré při malé hloubce a velké ploše (40 cm/10 m2) a jen kvůli rybám. Pokud ryby nemáme, je to zbytečné. Vypnout potůček je dobré pokud hrozí vylití potůčku ze břehů díky velkým mrazům. Potůček dokáže pěkně téci i pod ledem.

4. Zásada je kopírovat přírodu, když používáme stejné věci. Abychom z naší radosti neudělali zbytečné starosti.

 

6.9.2018

Jak postavit potůček či potok? 3. díl – poměr délky a převýšení potůčku!

Aby se voda mohla „přesouvat“ z bodu A d bodu B alespoň v základním rytmu, je dobré počítat se spádem 1 cm na 1 m délky. Jenže pro dobře nastavený potok je 1 cm málo!!! Tedy počítejme nutně 5 cm na metr délky. Průměrně jsou potůčky dlouhé 3-8 metrů, tedy běžné převýšení od hladiny jezírka po hladinu prameniště je 30-50 cm.
Vše záleží na sklonu i na profilu terénu kde bude koryto potůčku. Výhodou je, že potůček může téci i velmi klikatě, obtáčet se kolem velkých kamenů a tak podobně, stejně jako v přírodě. Jenom v malém měřítku.
Jednotlivé části:
1. třetina délky má být jako horská bystřina. Větší spád, užší koryto, spousta ostrých kamenů v cestě, o které se voda doslova musí rozbíjet a nechybí ani splávek s dopadem vody na kameny (pozor na rozstřik).
2. třetina je trošku klidnější s jedním až třemi malými splávky (cca 5-8 cm) kde se potůček rozšíří a trošku zvolní.
3. třetina má být úplně klidná s hlubší (30-40 cm) tůňkou, kde se voda téměř zastaví a potom v závěrečné části volně vtéká do jezírka.
Důležité: Je lepší když voda teče rychleji než pomaleji.
A nakonec informace pro ty, kteří se rozhodnou si potůček vytvořit sami. Pokud chcete aby výsledek vypadal, že tam potůček je již stovky let, využívejte překážek, které tam tak dlouho jsou. Velký kámen, strom atp. A poslední informace pro Váš klid. Poskládat koryto potoku Vám zabere několik dnů práce a jednotlivé kameny budete mít v ruce i 5x a také se stane, že koryto potůčku celé přeskládáte znovu. Píšu to jenom proto, že kdyby se Vám Vaše dílo ani napodruhé nelíbilo, je to naprosto v pořádku. Horší by bylo, kdyby jste byli spokojeni hned

 

3.9.2018

Jak postavit potůček či potok? 2. Díl – Která z variant?

Když už víme proč mít tekoucí vodu u jezírka, musíme se rozhodnout jak by měl náš celý vodní systém fungovat.
Jsou jenom dva způsoby, ale je mezi nimi značný rozdíl v principu fungování a následné údržby jezírka.
1. Způsob: Bez přírodního skimmeru (ten bývá častější). Tady je vlastně čerpadlo v jezírku, prameniště a vlastní potok. V této variantě vše co spadne na hladinu a my to nesebereme se časem potopí a sedne na dno. To dělají samozřejmě i všechny zbytky listů vodních rostlin atd.
2. Způsob: S přírodním skimmerem. V tomto případě bývá vedle jezírka ještě jedna nádrž (jezírko) kam přepadává voda přes 0,2-1 m široký plochý přepad (podle velkosti jezírka), díky kterému jsou všechny nečistoty z hladiny stahovány do nižšího jezírka. Toto může plnit jenom okrasnou funkci s rostlinami bez rybek. Čerpadlo je umístěné až v nižším jezírku. V tomto případě se nám veškeré nečistoty napadané na hladinu (listí, jehličí, květy, plody, brouci, pyl atd) stahují ke skimmeru a zůstávají v druhé nádržce. Nevýhodou je, že nemůžete krmit plovoucími granulemi a dávat plovoucí rostliny. Výhodou je stálá hladina v jezírku, protože úbytek vody se projevuje v pomocné nádrži.

Jen pro informaci: Pomocné jezírko nebo nádržka stačí o objemu 20x menším než jezírko, ale může být i větší.

 

2.9.2018

Jak postavit potůček či potok? 1. díl – PROČ?

 
Proč by měl u každého jezírka, rybníčku nebo biotopu být potok či potůček? Důvody jsou dva hlavní a několik vedlejších. Mezi hlavní patří funkčnost a estetika.
Nejdříve si připomeňme estetickou stránku.
Tekoucí voda v potůčku přídává další úroveň jak pro náš sluch v podobě šumění a bublání, tak i pro náš zrak. Vidíme různé splávky, tůňky, bystřiny i líně se převalující proud po oblázcích než nakonec vklouzne do jezírka. A pokud si dáme záležet na celkovém pojetí vodního díla, můžeme mít v potoku i pstruhy.
Jaká je vlastně funkce dobrého potůčku?
- Okysličení (několikanásobně více okysličuje vodu než samostatné fontány nebo vzduchovací kameny).
- Regenerace (voda se během cesty mezi kameny v potůčku z velké části regeneruje)
- Odplavuje z prameniště vysrážené řasy v podobě drobných hnědozelených vloček do tůňky, kde se dají snadno vysát.
 

8.7.2018

Jak mít čistou vodu v jezírku? 5. díl

 
Proč nemusíme kupovat UV lampu nebo budovat komplikovaný filtr a používat přípravky:
Myslím, že na toto citlivé a velmi probírané téma se najde spousta protichůdných názorů, které se mnou nebudou souhlasit. Ale to už tak někdy bývá.
Mám prostě tyto zkušenosti za bezmála dvacet let, a tak si mohu dovolit tvrdit, že je mám i prověřené.
Základní poznatek je, že ať používáme filtrační zařízení s UV lampou nebo ne, stejně musíme čas od času manuálně odstranit nečistoty v různých formách, vysrážené bakterie, odumřelé zbytky rostlin atd atd. Je jen otázkou jak často tuto činnost musíme dělat.
Jsem rád, že si vzájemně sdílíme svoje fotografie s čerstvě založených jezírek a biotopů, které jsou oku i duši lahodící. Ale je logické, že rostliny rostou a umírají, do vody padá listí, ve vodě se tvoří řasa jedna nebo druhá, koupou se nám tam holubi atd atd. A z toho vyplývá, že toto všechno je postupně zachycováno ve filtru, na dně, v prameništi nebo všude.
A teď již k jádru jednoduchého (ale dobře poskládaného) řešení. Že musí voda mít určitý průtok vůči objemu jezírka již víme. Ale jak docílit aby byla čistá bez zeleného nádechu a s malým množstvím usazenin v jezírku a bez použití filtrační nádoby někde v okolí jezírka a UV lampy zařazené do oběhu vody?
Proti řase funguje ostrý štěrk frakce 8-32, přes který voda vyvěrá na začátku potůčku v prameništi. Bakterie se samy množí v potřebném množství a není potřeba se o ně starat. Maximálně 1x za rok až 2 prohrábnout štěrk, pokd se nám zdá, že je přicpaný. Toto funguje i částečně jako filtr.
Zbytek práce nám obstará dobře postavený potůček. Ten funguje jako částečná regenerace vody a jako odkalovač vystrážených řas atd. Ale je velmi důležité jak je postavený!!
Nebudu zacházet do detailů jednotlivých prvků, ale když srovnám klady a zápory u této přírodní varianty.
 
KLADY: Nemusím schovávat filtrační nádobu někde v okolí jezírka. Nemusím vůbec tuto nádobu pořizovat. Nemusím ani kupovat UV lampu. Mám celkově snížené provozní i počáteční náklady. Menší časová náročnost na čištění jezírka.
 
ZÁPORY: Mimo to, že musím udělat potůček je to tak jednoduché až je to podezřelé a každý raději nakoupí pro jistotu všechno možné, protože mu to řekl třeba soused a ten už jezírko má 3 měsíce. A potom stejně řeší zelenou vodu, usazeniny na dně atd...
Nechci si nikoho dobírat ani urážet. Jenom mám přání, aby jste si před realizacemi trošku popřemýšleli a klidně se podívali jak tečou potůčky a bystřiny a jsou tam různé tůňky. A když to funguje tam, proč ne třeba u Vás?
 

 16.6.2018

 

Jak mít čistou vodu v jezírku? 4. díl

Jak na čistou hladinu?

Opět si musíme nejdříve položit otázku co si zrovna my představujeme pod pojmem čistá hladina a s tím související původní otázka:"Co od jezírka očekáváme a jak má fungovat"?
Ale informace pro všechny. Nejde a není jistě cílem docílit čisté hladiny bez spadené mouchy, lístku, zbytků rostliny a prachu..
Neustále ve vzduchu něco létá a třepotá se a tím pádem dopadá na vodní hladinu našeho díla. Po čase, kdy daný předmět nasaje vodu a zbaví se vzduchu, klesá ke dnu. (A tak nám zvyšuje objem nečistot při čištění dna) Tento čas je různě dlouhý a to od několika minut po několik hodin a v některých případech i dnů.
Když máme jezírko nebo biotop, který neodtéká dále a jenom máme odtok pomocí čerpadla u dna do filtračního zařízení nebo jinam, nezbývá nic jiného než tyto nečistoty sbírat z hladiny třeba síťkou nebo je nechat klesnout a poté vysát ze dna.
Nebo můžeme při budování jezírka již na toto myslet a vytvořit vedle ještě pomocné vyrovnávací jezírko nebo jímku s výrazně menším objemem (velikost bude později vysvětlena), ve kterém bude umístěno i čerpadlo. Vytvoříme tak malou vodní soustavu: potůček, hlavní jezírko a sběrné jezírko. Do této pomocné části odtéká většina nečistot z hladiny a částečně i vodního sloupce.
Jaké jsou výhody a nevýhody pomocného jezírka. Mezi výhody nepochybně patří čistá hladina v jezírku a méně práce s údržbou dna. Mezi nevýhody může patřit hlídání hladiny v pomocném jezírku, protože tady voda klesá výrazně rychleji než na velké ploše hlavního jezírka. Ale toto se dá zajistit plovákem k automatickému dopouštění nebo upomínkou v mobilu jednou za týden.
Pomocného jezírka se dá využít dále jako kořenové čističky a uklidňovací nádrže. Navíc je to další vodní prvek, kterého mohou využít nerušeně i méně oblíbení návštěvníci jezírek.

 

2.6.2018

Jak mít čistou vodu v jezírku? 3. díl

Jak je to s bakteriemi proti tvorbě řas?
Za bezmála 20 let praxe s tvorbou jezírek a biotopů a u svého nejstaršího jezírka (necelých 20 let) jsem nikdy neměl zelenou vodu od řas. Bakterie jsou obsažené na vápencovém štěrku už od přírody, jenom chvíli trvá než se namnoží, ale to se dá zkrátit naočkováním již "funkčním" štěrkem. A jak to funguje? Z jezírka se žene voda čerpadlem do prameniště pod cca 20 cm silnou vrstvu tohoto štěrku a tím jak voda proudí skrz štěrk, bakterie se množí a putují potůčkem do jezírka kde likvidují řasy. Bakterie se množí samy podle potřeby.
A jak rychle dokáží vyčistit jezírko? Od okamžiku kdy je jich dostatečný počet tak do dvou hodin. Opět moje vlastní zkušenost! Při prvním napouštění mého prvního jezírka než se bakterie namnožily byla voda zelená jako fotbalový trávník a ryby byly vidět jen když jim vyčnívaly hřbetní ploutve. Když jsem se vrátil po 2 hodinách, voda byla průzračná až na dno.

 

30.5.2018

Jak mít čistou vodu v jezírku? 2. díl

Čerpadlo: je poměrně důležitý technický prvek a v podstatě jediná technologie jako taková, kterou musíme do našeho biotopu dodat (pokud nemáme na zahradě či terase skutečný potok).

Čerpadlo by mělo mít potřebný čerpací výkon a zároveň nízkou spotřebu, protože pojede nepřetržitě a to i v zimním období (až na výjimky). Výkon čerpadla by měl být takový aby bylo schopné přečerpat objem jezírka v rozmezí 2-4 hodin. V případě, že náš biotop je malý tzn 500-3000 litrů, musíme se zamyslet nad tím, jak poskládat koryto potoka tak aby vypadalo jako tekoucí potůček a ne jako stojící voda. Potůček by měl být co nejdelší (ideálně alespoň 5 m) a s dvěma malými splávky aspoň 5-8 cm vysokými. Délka potůčku je důležitá kvůli regeneraci a čištění vody. Ale i 2m potůčku nám může postačit.

 

22.5.2018

Jak mít čistou vodu v jezírku? 1. díl

Nejdříve si musíme položit první otázku. Co to je pro mne čistá voda? Pro někoho to znamená, že vidí do metrové hloubky a pro někoho, že vidí 2 metry. Někomu nevadí drobná sedlina na stěnách a jiný by rád dodržel křišťálově průzračnou vodu jako v bazénu. Všechny varianty se dají docílit jenom díky správnému nastavení biotopu při stavění. A to znamená výrazně snížit vstupní investice a následně i provozní.

Také je potřeba si pamatovat, že vždy bude nějaká drobná nečistota na hladině nebo se vznášet ve vodním sloupci nebo už ležet na dně... Máme totiž jezírko. Nezmiňuji se o tom, že voda nemá zelenou barvu a že vidíme všechny ryby v jezírku. Tedy pokud nejsou schované pod leknínem nebo za kamenem.. Toto považuji za samozřejmost funkčního biotopu a tady velikost nehraje roli.

Co ovlivňuje funkci biotopu? Faktorů je spousta od oslunění, kvality vody, zarybnění, teploty a další. Ale ty nejhlavnější jsou v zásadě pouze dva: průtok vody a počet uměle dodaných technologií a bakteriálních látek. Tyto dva faktory spolu vytváří rovnici, která se nesmí narušit.
Příště bude:
Výše zmíněná rovnice

Jaké čerpadlo.

Jak na bakterie.

Jak na čistou hladinu.

Proč nemusíme mít externí filtr, UV lampu a kupovat preparáty proti čemukoliv.


Fotogalerie

Co můžeme mít v jezírku a v potůčku?

Začátek léta

Jaro v plném proudu...

Konec zimy